Vår strategi

Vår strategi

 

Framgången ligger även här i kundrelationen. Vår ekonomiska strategi gällande arvodet är att genom låga overheadkostnader kunna erbjuda våra tjänster till ett lägre pris än större konsultkoncerner.

 

Nära kundrelationer.

Fokus på projekten, både tekniskt och ekonomiskt.

Tillgänglig & snabb affärspartner med korta beslutsvägar.

Vi ska skilja oss från stora konsultkoncerner.

Utse kundansvariga med förankring hos våra kunder vilket ger en tydlig organisation i kundernas ögon.

”Sluta arkivera projekt” utan skapa ett erfarenhetsarkiv, en kunskapsbank. På så sett bör vi slippa uppfinna hjulet inför varje nytt uppdrag.

Kontakt?

 

Vill du komma i kontakt med någon av oss som arbetar på Fjärrvärmeprojekt Sverige AB?