Vår strategi

Vår strategi

 

Med vår långa erfarenhet i ryggen vet vi att framgång i projekt uppnås genom god kommunikation och bra kundrelationer. 


Vi ska vara en tillgänglig & snabb affärspartner med korta beslutsvägar med fokus på projekten ur både tekniskt och ekonomiskt perspektiv.


Vi ska lära av varann för att skapa ett erfarenhetsarkiv, en kunskapsbank. På så sett bör vi slippa uppfinna hjulet inför varje nytt uppdrag.


I och med att vi är lokaliserade till ett kontor och medarbetare med olika erfarenheter och kompetenser  har vi lagt grunden för vår strategi.

Kontakt?

 

Vill du komma i kontakt med någon av oss som arbetar på Fjärrvärmeprojekt Sverige AB?