Vår affärsidé

Vår affärsidé

 

Fjärrvärmeprojekt Sverige AB ska utgående från kundens behov tillhandahålla kvalificerade konsulttjänster inom distribution för fjärrvärme, fjärrkyla, gas samt konsulttjänster relaterade till produktionsanläggningar och kundcentraler och därmed förenlig verksamhet.

 

Våra mål

Av marknaden uppfattas som ett ledande konsultföretag inom fjärrvärme-, fjärrkyla- & gasbranschen med inriktning på projektering, byggledning och besiktning.

Kontakt?

 

Vill du komma i kontakt med någon av oss som arbetar på Fjärrvärmeprojekt Sverige AB?