Företaget

Om Fjärrvärmeprojekt Sverige AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjärrvärmeprojekt Sverige AB är inne i ett expansivt skede.

 

Vi är idag 23 stycken medarbetare som dagligen arbetar med distributionsuppdrag inom affärsområdena fjärrvärme, fjärrkyla och gas. Verksamheten inom Fjärrvärmeprojekt Sverige AB inriktar sig i första hand på marknadsområdet Mälardalen.

 

På sikt ska bolagets marknadsföringsidé vara: från ”ax till limpa” i ett uppdrag. Vi ska i framtiden erbjuda kunderna ett ”helhetsgrepp” i samband med nyexploateringar av bostadsområden, industriområden och andra offentliga miljöer. Att på sikt utöka och bredda verksamhetsområdet bör också kunna öka bolagets attraktionskraft på fler platser i landet.

 

Vi erbjuder oss att ta ett helhetsansvar i era uppdrag. I tjänsteutbudet ingår t.ex. utredningar, förstudier, förprojekteringar, upphandling, kontroll, ekonomisk uppföljning, tekniska beskrivningar, tryckfallsberäkningar, dokumentation, driftsättning mm.

Kontakt?

 

Vill du komma i kontakt med någon av oss som arbetar på Fjärrvärmeprojekt Sverige AB?