Miljöpolicy

Miljöpolicy

 

Fjärrvärmeprojekt Sverige AB ska, utgående från kundens behov, tillhandahålla kvalificerade konsulttjänster inom distribution för fjärrvärme, fjärrkyla, gas samt konsulttjänster relaterade till produktionsanläggningar och kundcentraler samt därmed förenlig verksamhet.

 

Miljöfrågan har med åren fått en allt större betydelse. Fjärrvärmeprojekt Sverige AB vill självklart också bidra till att även kommande generationer skall kunna ta del av denna natursköna planet. En av bolagets grundtankar är att verka för en hållbar miljö.

 

Våra åtgärder för en bättre miljö:

1. Redan som produkt så bidrar valet av fjärrvärme, fjärrkyla till en bättre och hållbar miljö.

2. I uppdragens projekteringsstadium värnar vi om miljön genom att välja lämplig väg för ledningsdragningen.

3.Vi försöker i största möjliga mån resurssätta uppdragen med personal som bor nära för att minimera resor.

4. Vi eftersträvar samförläggning och noggrann planering i uppdragen för att minimera utsläpp från arbetsmaskiner och trafikstockningar.

5. Under byggskedet ser vi till att miljölagar efterföljs och att miljöfarligt material omhändertas på rätt sätt.

6. Vi informerar och hjälper våra kunder med sitt miljöarbete.

7. Vi erbjuder en trygg arbetsmiljö där hälsa och säkerhet har högsta prioritet.

8. Återanvändning, återvinning och källsortering tillämpas på bästa möjliga sätt.

9. Erfarenhetsåterföring och noggrann uppföljning av våra projekt bidrar till ständig förbättring avseende vårt miljöarbete och våra miljömål.

Kontakt?

 

Vill du komma i kontakt med någon av oss som arbetar på Fjärrvärmeprojekt Sverige AB?