Organisation

Organisation

 

Fjärrvärmeprojekt Sverige AB är inne i ett expansivt skede och är idag 23 stycken medarbetare. Samtliga deltar i projektorganisationen och har ett gemensamt ansvar att sälja våra tjänster. Detta görs med lyhördhet, förståelse samt nyfikenhet hos våra kunder. En mycket viktig del av denna säljstrategi är att varje enskild individ är medveten om sitt säljansvar och vilka tjänster vi kan tillhandahålla inom bolaget.

 

Som anställd ska man känna sig delaktig i bolagets utformning och utveckling genom god kommunikation och kännedom om interna beslut.

Intressanta kunder & uppdrag är ett sätt att behålla och utveckla personal.

Kontakt?

 

Vill du komma i kontakt med någon av oss som arbetar på Fjärrvärmeprojekt Sverige AB?