Nyheter

Nyheter


Januari 2022
Ny Gasledning Högdalen-Skogås:
Fjärrvärmeprojekt Sverige AB har tidigare genomfört en förstudie åt Gasnätet Stockholm
gällande ny förläggning av en gasledning mellan Högdalen och Skogås, via sjön Magelungen.
Projektet har nu gått in i nästa fas och Fjärrvärmeprojekt Sverige AB jobbar med att ta
fram underlag för upphandling av entreprenaden.
Läs mer på Gasnätets hemsida:
https://www.gasnatetstockholm.se/nyheter/nyheter-2022/pressmeddelande-stor-klimatinvestering-i-sodra-stockholm-forvantas-leda-till-okad-anvandning-av-biogas/

Januari 2022
Vi hälsar Viktor Björnberg välkommen som projektör!

Februari 2021
Vi hälsar Johan Lagerlund välkommen som anställd!

Mars 2021
Fjärrvärmeprojekt Sverige AB och E.ON har haft ett gott samarbete under åren och
E.ON har nu valt att förnya sitt ramavtal gällande projektering, byggledning
och projektledning. Avtalet gäller fram till 2024.
Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

September 2020
Fjärrvärmeprojekt har tecknat nytt ramavtal med Sinfra inom fjärrvärme och fjärrkyla.
Läs mer om Sinfra på www.sinfra.se

Augusti 2020
Marcus Stråhle och Mathias Alasuutari börjar som projektörer

Mars 2020
Jonathan Bobin börjar som projektör.
Christoffer Cavallin börjar som byggledare, Christoffer har flerårig erfarenhet från mark och
anläggningsbranschen med fjärrvärme som inriktning.
Johan Lagerlund påbörjar praktik i 10 veckor.

Februari 2020
Adam Wiklund började februari 2020 och ska jobba som projektör.

Oktober 2019
Martin Pettersson började Oktober 2019 och förstärker på projektörssidan.
Tomas Enebohm börjar som byggledare, Tomas har flerårig erfarenhet
inom branschen.

Augusti 2019
Marcus Hirsch börjar 2:a September som byggledare, Marcus har flerårig erfarenhet från mark och anläggningsbranschen med fjärrvärme som inriktning.

Maj 2019
Jonathan Ramos börjar på Fjärrvärmeprojekt som projektör

Januari 2019 - Fjärrvärmeprojekt närvarade på distributionsdagarna som anordnades av Energiföretagen.
Det var många spännande föreläsningar och mingel med branschkollegor.
Intressanta ämnen var bl.a. 4:e generationens fjärrvärme och diagnosticering
av skick på befintliga ledningar.