Nyheter

Nyheter


Januari 2022
Ny Gasledning Högdalen-Skogås:
Fjärrvärmeprojekt Sverige AB har tidigare genomfört en förstudie åt Gasnätet Stockholm
gällande ny förläggningav en gasledning mellan Högdalen och Skogås, via sjön Magelungen.
Projektet har nu gått in i nästa fas och Fjärrvärmeprojekt Sverige AB jobbar med att ta
fram underlag för upphandling av entreprenaden.
Läs mer på Gasnätets hemsida:
https://www.gasnatetstockholm.se/nyheter/nyheter-2022/pressmeddelande-stor-klimatinvestering-i-sodra-stockholm-
forvantas-leda-till-okad-anvandning-av-biogas/