Nyheter

Nyheter


September 2020
Fjärrvärmeprojekt har vunnit nytt ramavtal med Sinfra inom fjärrvärme och fjärrkyla.
Läs mer om Sinfra på www.sinfra.se

Augusti 2020
Marcus Stråhle och Mathias Alasuutari börjar som projektörer

Mars 2020
Jonathan Bobin börjar som projektör.
Christoffer Cavallin börjar som byggledare, Christoffer har flerårig erfarenhet från mark och
anläggningsbranschen med fjärrvärme som inriktning.
Johan Lagerlund påbörjar praktik i 10 veckor.

Februari 2020
Adam Wiklund började februari 2020 och ska jobba som projektör.

Oktober 2019
Martin Pettersson började Oktober 2019 och förstärker på projektörssidan.
Tomas Enebohm börjar som byggledare, Tomas har flerårig erfarenhet
inom branschen.

Augusti 2019
Marcus Hirsch börjar 2:a September som byggledare, Marcus har flerårig erfarenhet från mark och anläggningsbranschen med fjärrvärme som inriktning.

Maj 2019
Jonathan Ramos börjar på Fjärrvärmeprojekt som projektör

Januari 2019 - Fjärrvärmeprojekt närvarade på distributionsdagarna som anordnades av Energiföretagen.
Det var många spännande föreläsningar och mingel med branschkollegor.
Intressanta ämnen var bl.a. 4:e generationens fjärrvärme och diagnosticering
av skick på befintliga ledningar.

November 12, 2018
Andreas Falk börjar på Fjärrvärmeprojekt och förstärker projektörssidan.

November 05, 2018
Under 2018 har Fjärrvärmeprojekt växt på projektörssidan med Zorawar Singh, Johannes Gelo samt Alexander Loftby.

November 02, 2018
Jonas Bergbacken börjar som byggledare på Fjärrvärmeprojekt måndagen den 5:e November.
Jonas har bred erfarenhet från entreprenadbranschen.

November 02, 2018
Svenska Kraftnät förstärker elnätet i Stockholm mellan Örby–Snösätra. Fjärrvärmeprojekts Joakim Borén
kommer arbeta som byggledare för mark och anläggningsarbetena under projektet. Mer info finns på Svenska Kraftnät Örby-Snösätra

November 02, 2018
Under 2018 har Joakim Borén, Linus Kihlblom och Robert Kristensson förstärkt Fjärrvärmeprojekts byggledargrupp.
Samtliga byggledare har bred erfarenhet inom markentreprenader, fjärrvärme/kyla.

September 13, 2017
Fjärrvärmeprojekt Sverige AB växer och i dagens datum är vi nu 20st anställda. Vi välkomnar vårat senaste tillskott Hans
Hägglund. Han är en omskolad säljare och sedan utbildad fiberprojektör på Teknologisk Institutet. Tidigare arbetat på
Eltel Networks som kanalisationsprojektör för fiberoptik för. Nu känner han sig redo för att ta mig an en ny karriär
och nya utmaningar på Fjärrvärmeprojekt Sv AB.

May 12, 2017
Mats Lindberg: Under de 35 år som Mats varit verksam i branschen så har han ansamlat en gedigen referenslista över drift av
produktionsanläggningar, konsultuppdrag, försäljning av biobränsle och färdig värme samt projektledning och byggledning.
Som konsult har Mats jobbat med allt från projektledningsuppdrag, förstudier, kalkyler, utredningar etc. Mats Lindbergs
tidigare referensprojekt visar på att han har en stor erfarenhet av såväl inomhusprojekteringar i fastigheter samt
undercentraler och produktionsanläggningar för fjärrvärme/fjärrkyla. Under sin tid i Källby Rör var han ensamt ansvarig
för totalentreprenader av villautbyggnader i Stockholm, Eskilstuna, Köping, Hällefors/Grythyttan samt Horred. Mats har också
själv haft ansvaret för fem totalentreprenader i.

April 07, 2017
Stockholm Gas förlänger avtal med Fjärrvärmeprojekt Sverige AB
Vi på Fjärrvärmeprojekt meddelar gladeligen att avtalen mellan Fjärrvärmeprojekt Sverige AB och Stockholm Gas AB samt
Gasnätet Stockholm AB förlängs med ett två år. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

April 07, 2017
Sollentuna Energi & Miljö förlänger ramavtal
Vi på Fjärrvärmeprojekt meddelar gladeligen att avtalet mellan Fjärrvärmeprojekt Sverige AB och SEOM förlängs med ett år.

March 03, 2017
Fjärrvärmeprojekt dekorerar upp sin bilpark

February 24, 2017
Vi på Fjärrvärmeprojekt Sverige medverkande på KTHs samhällsbyggnads arbetsmarknadsmässa. Mässan var ett nyttigt utbyte
för kontakter med studenter inom branschen. Vi på Fjärrvärmeprojekt Sverige tackar KTH för att vi fick medverka.

November 17, 2016
Södertörns Fjärrvärme väljer att förlänga ramavtalet med Fjärrvärmeprojekt ytterligare ett år.

September 30, 2016
Återigen så har Fjärrvärmeprojekt Golf Open spelats. Onsdagen den 27/9 gick nio tappra själar upp på tee, för att på Grödinge
Golfklubb spela 18håls poängbogey. Fredrik Berntzon hade sin titel som företagsmästare att försvara denna soliga eftermiddag.
Fredrik fick dock lämna över företagsmästartiteln till Johan Maxe som vann med sina strålande 38poäng. Utöver den individuella
tävlingen så delades de tävlande in i 3st lag. Efter en lång och tuff tävling med deltävlingen Longest Drive (vanns av Fredrik
Berntzon) så blev laget med Fredrik Svärd, Fredrik Berntzon och Robert Hagelin och dagens lagvinnare. Samtliga tävlande
kommer ligga i hårdträning för nästa års Open.

April 25, 2016
I torsdags 21/4 spelades Fjärrvärmeprojekts innebandyturnering i Liljeholmshallen. 14 tappra lag från Fjärrvärmebranschen ställde
upp och efter en svettig eftermiddag stod NCC Construction som värdiga vinnare. Vi vill tacka alla lag för en härlig och fartfylld
eftermiddag och hoppas att vi ses igen nästa år!

September 18, 2015
Södertörns Fjärrvärme tilldelar ramavtal till Fjärrvärmeprojekt Sverige AB

Södertörns Fjärrvärme har tilldelat Fjärrvärmeprojekt Sv. AB ramavtal för konsulttjänster 2015. Fjärrvärmeprojekt SV. AB
blev SFAB förstaval gällande konsulttjänster för fjärrvärme & fjärrkyla distributionsledningar. Uppdragen kommer att omfatta:
Utreda ny- och ombyggnation av huvud- och fördelningsledningar för fjärrvärme och fjärrkyla samt presentera sträcknings- och
dimensioneringsförslag. Utreda anslutningar och ombyggnationer mot äldre fjärrvärmesystem typ betonglåda och hålrörskulvert.
Ansvara för utförande av normenliga tekniska beräkningar för huvud- och fördelningsledningar för fjärrvärme och -kyla samt
upprätta konstruktionshandlingar. Upprätta huvud- och/eller bygghandlingar samt förfrågningsunderlag för entreprenader. BAS-P
Kompetens

September 18, 2015
Onsdagen den 9/9 spelades Fjärrvärmeprojekt Open på Grödinge Golfklubb. 9 st. startande kom till spel en solig eftermiddag,
där en företagsmästare skulle koras. Spelformen var poäng bogey samt en lagtävlig à 3 spelare per lag genomfördes. Efter 18
hål så stod Fredrik Berntzon (35 p) som ny mästare inom företaget. Lagtävlingen vanns av Wiktor Westerdahl, Stefan Bergerheim
, Johan Maxe En long drive competition genomfördes och vans av Wiktor på 260 m (enl. egen utsago) Närmast hål blev Fredrik
Bentzon, ca 2 m (också enl. egen utsago) Väl mötte nästa år & ”swinga” lugnt fram till dess.

August 03, 2015
Norrenergi tecknar nytt ramavtal med Fjärrvärmeprojekt Sverige AB

Norrenergi AB väljer att fortsätta samarbetet med Fjärrvärmeprojekt Sverige AB inom distribution av fjärrvärme och fjärrkyla.
tt nytt ramavtal har tecknats för kommande 2 år och omfattar Utredningar och förstudier inom distributionsanläggningar för ny-
och ombyggnad av fjärrvärme och fjärrkyla. Projektering av distributionsanläggningar för ny- och ombyggnad av fjärrvärme och
fjärrkyla. Byggarbetsmiljösamordning (BAS), projektledning, byggledning, kontroll och besiktning för distributionsanläggningar
för ny- och ombyggnad av fjärrvärme och fjärrkyla. Dokumentationsuppdrag

February 25, 2015
Eskilstuna Energi och Miljö överlåter rubricerat ramavtal till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB samt förlänger befintligt
ramavtal med Fjärrvärmeprojekt Sverige AB i ytterligare ett år.

February 04, 2015
Vattenfall AB tecknar ramavtal med Fjärrvärmeprojekt Sverige AB
Ett nytt kontrakt avseende ramavtal för konsulttjänster är tecknat mellan Vattenfall AB och Fjärrvärmeprojekt Sverige AB.
Ramavtalet gäller för tiden 2015-01-01- 2017-12-31 med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet med ett år. Avtalet
omfattar nedanstående tjänster: MARK & BYGG Analytiker/ Utredare Konstruktör Beräkningsingenjör Besiktningsman Arkitekt
PROJEKTLEDNING, STYRNING & ADM. Projektledare Planeringsingenjör Projektadministratör/ dokumentation.

January 29, 2015
Avtalet avser tekniska konsulttjänster inom områdena distribution och produktion för gas, kyla, värme och kraftvärme, vattenkraft
och elnät inom Fortum koncernen i Sverige. Avtalstiden är två år och 5 månader med möjligheten för beställaren att förlänga
löptiden med ytterligare ett år.

December 04, 2014
Telge förlänger ramavtal med Fjärrvärmeprojekt Sverige AB
Telge Inköp väljer att förlänga befintligt ramavtal med Fjärrvärmeprojekt Sverige AB gällande Tekniska konsulter för kompetens
områdena fjärrvärme och fjärrkyla. Avtalet gäller för Telge AB inkl. dess dotterbolag för år 2015 gällande tjänsterna: Projektering
fjärrvärme och fjärrkyla (Rangordning 1) Projekteringsledare (Rangordning 1) Kalkyl- och beräkningskonsult (Rangordning 1)

November 24, 2014
Tele2 Sverige AB tecknar ramavtal med Fjärrvärmeprojekt Sverige AB

Fjärrvärmeprojekt Sverige AB tecknar Ramavtal med Tele2 Sverige AB gällande projektledning, projektering, byggledning samt
inmätning/utsättning. Avtalet är rikstäckande, inledningsvis omfattas uppdrag såsom projektering av optokanalisation till Tele2:s
nya kontor i Kista.

November 07, 2014
På uppdrag av Neova har vi åtagit oss att projektera och upprätta komplett förfrågningsunderlag för ett helt nytt fjärrvärmenät
i Östhammars kommun. Fjärrvärmeprojekt Sverige AB har nu även erhållit tilldelningsbeslut från Östhammars kommun gällande
projektledning och byggledning av vatten och avlopp.

October 01, 2014
E.ON tecknar ramavtal med Fjärrvärmeprojekt Sverige AB
Samtliga helägda bolag inom E.ON-koncernen samt OKG AB och Oskarshamn Energi AB ingår i ramavtalet som tecknats mellan
E.ON Sverige AB och Fjärrvärmeprojekt Sv. AB. E.ON Sverige-koncernen säljer el, naturgas, gasol och värme till nästan 1 miljon
kunder. E.ON Sverige-koncernen är sedan maj 2001 ett dotterbolag till det tyska energibolaget E.ON AG.
E.ON AG är världens största energiföretag och omsätter cirka 93 miljarder euro och har cirka 85 000 anställda. Avtalet
gäller samtliga konsulttjänster inom fjärrvärme, fjärrkyla, gas och sträcker sig fram t.o.m. 2016-06-30 med 1 år option.
Vi tackar E.ON för förtroendet och ser fram emot ett fortsatt givande samarbete

September 29, 2014
Armada är studentkåren på KTH (THS) arbetsmarknadsdag och ett av de största studentprojekten på KTH. Fjärrvärmeprojekt
Sverige AB kommer att medverka som utställare på årets Armada där vi under två dagar får möjligheten knyta kontaker med
skolans 18 000 studenter. Mässan sker 18-19 November i KTHs lokaler på Drottning Kristinas Väg 15-19.

July 04, 2014
En liten påminnelse till nya och befintliga kunder som missat att vi även erbjuder Termografering.
Är ni nyfikna, klicka på denna länk: Termografering och läs mer om några exempel på vad vi kan
erbjuda för tjänster med Värmekameran.

July 01, 2014
Göteborgs Energi AB tecknar ramavtal med Fjärrvärmeprojekt Sverige AB

Göteborg Energi AB tecknar ramavtal med Fjärrvärmeprojekt Sverige AB gällande besiktningstjänster Göteborg Energi AB
(koncernen) som är ett av Nordens ledande kraftbolag inom elnätstjänster, fjärrvärme, kyla, gas, etc. har valt att
teckna ramavtal med Fjärrvärmeprojekt Sverige AB gällande besiktning av markförlagda fjärrvärme-, fjärrkyla-, och
gasledningar under avtalsperioden 2014 – 2017.

March 28, 2014
Sellihca Kvalificering

Fjärrvärmeprojekt Sverige AB har åter igen uppnått kvalificering i Sellihca Kvalificeringssystem. Sellihca
Kvalificeringssystem används idag av ledande energibolag i Norge & Sverige. Många av energibolagens målsättning
är att använda Sellihca för att välja ut leverantörer vid de flesta upphandlingar.

April 12, 2013
Sellihca Kvalificering
Fjärrvärmeprojekt Sverige AB har åter igen uppnått kvalificering i Sellihca Kvalificeringssystem. Sellihca
Kvalificeringssystem används idag av ledande energibolag i Norge & Sverige. Många av energibolagens målsättning
är att använda Sellihca för att välja ut leverantörer vid de flesta upphandlingar. Certificate of Pre-Qualification 2014

January 02, 2013
Telge tecknar ramavtal med Fjärrvärmeprojekt Sverige AB

Telge Inköp väljer att teckna ramavtal med Fjärrvärmeprojekt Sverige AB gällande Tekniska konsulter för kompetens områdena
fjärrvärme och fjärrkyla. Avtalet gäller nedanstående tjänster för beställare inom Telge Koncernen, Södertälje, Nykvarns samt
Salems kommuner. projektering fjärrvärme och fjärrkyla (Rangordning 1) Projekteringsledare (Rangordning 1) Kalkyl- och
beräkningskonsult (Rangordning 1) Avtalstiden är 2013-01-01 – 2013-12-31, med möjlighet till 3 års option.

November 28, 2012
Huvudleverantör för konsulttjänster

Fjärrvärmeprojekt Sverige AB har valts som huvudleverantör för konsulttjänster inom Fjärrvärme- och Fjärrkyla distribution.
Distributionsområdet för fjärrvärme är Solna, Sundbyberg, Danderyd samt i begränsad omfattning även inom Ulvsunda, Mariehäll
och Bromsten, Stockholm stad. Distributionsområde för fjärrkyla är för närvarande Solna och Sundbyberg stad. Avtalet kommer att
gälla för åren 2012-2014 och omfattar konsulttjänster i form av utredningar, förstudier, projektering mm enligt nedan:
Tekniska och ekonomiska förstudier och utredningar.
Projektering/dimensionering av fjärrvärme/fjärrkylaledningar i mark och inom byggnad för nyanslutningar och ombyggnader.
Projektering av kopplingsscheman för kulvertlarm.
Projektering av signalkabelförläggning.

April 13, 2012
Sellihca Kvalificering

Fjärrvärmeprojekt Sverige AB har åter igen uppnått kvalificering i Sellihca Kvalificeringssystem. Sellihca
Kvalificeringssystem används idag av ledande energibolag i Norge & Sverige. Många av energibolagens målsättning
är att använda Sellihca för att välja ut leverantörer vid de flesta upphandlingar.

February 21, 2012
Eskilstuna Energi & Miljö AB tecknar nytt ramavtal med Fjärrvärmeprojekt Sverige AB.

August 25, 2011
Fjärrvärmeprojekt Sverige AB kommer i år igen att delta i fjärrvärmemässan. Mässan hålls parallellt med tre andra mässor,
Elmia Fastighet, Elmia Waste & Recycling och Elmia Park & Golf. Dessa väntas tillsammans dra över 20 000 besökare och 600
utställare. I år kommer vi att dela utrymme med Värmek och återfinnas på plats B02:30 (se karta). Vi ser fram emot att se
just Er i vår monter. Väl mött, Fjärrvärmeprojekt Sverige AB

June 07, 2011
Fjärrvärmeprojekt Sverige AB kan med glädje meddela att Göteborg Energi AB utvärdering inför kommande upphandling av
Tekniska konsulttjänster nu avslutats. Och att Göteborg Energi AB avser att teckna avtal med Fjärrvärmeprojekt Sverige AB
gällande konstruktion och projektering fjärrvärme-, gas- och kylaledningar. Vi ser fram emot ett gott samarbete med
Göteborg Energi AB under kommande avtalsperiod.

January 03, 2011
Vattenfall AB, Heat Nordic tecknar ramavtal med Fjärrvärmeprojekt Sverige AB

Vattenfall AB, Heat Nordic och Fjärrvärmeprojekt Sverige AB har tecknat ramavtal gällande tekniska konsulttjänster för
avtalsperioden 2011-2013/2014 Vattenfalls köp av tekniska konsulter inom samtliga verksamhetsområden, är beräknad att
uppgå till en sammanlagd volym på nära en miljard SEK år 2011, varav Heat Nordic står för ca 150 MSEK. I tidigare
upphandlingar har Vattenfall AB tecknat ramavtal med ett stort antal leverantörer. Vattenfalls nuvarande strategi är
att fokusera på ett minskande antal leverantörer med rätt pris & leveransförmåga. Främst för tillväxt som A-leverantör.
Fjärrvärmeprojekt Sverige AB kan med glädje meddela att Vattenfalls utvärdering av ...

December 20, 2010
Vi har personal med erfarenhet av att bedöma skaderisker och lämpliga åtgärder för förebyggande underhåll i många olika
områden. - Nu erbjuder vi även besiktning av kompensatorer och andra expansionsupptagande anordningar för såväl, ånga,
vatten som rökgaser i rörsystem. Fjärrvärmeprojekt Sverige AB har nyligen genomfört besiktningar av expansionselement
och rörupphängningar på Oskarskarshamn 3. Vi ser fram emot fler liknande uppdrag där vi kan utföra oberoende besiktningar
på befintliga anläggningar, såväl som konstruktionsgranskning vid nybyggnation.

December 20, 2010
Vi befinner oss nu i ett expansivt skede och kommer därför att byta lokaler.
Den nya adressen från och med den 1:a april 2011 kommer att vara: Årsta Skolgränd 20, 117 43 Stockholm

June 14, 2010
Vi välkomnar Michael Kjellgren till Fjärrvärmeprojekt Sverige AB. Michael kommer närmast ifrån Teddington AB där han
har varit ansvarig för projekt och tekniska beräkningar, inom området komponenter/delsystem för hetvatten och ångsystem.
Han kommer att förstärka vår projekteringssida med start fr.o.m. den 28 juni. Bland de komponenter han har ansvarat för
har bland annat varit kompensatorer och produkter för installation av industrirör.

June 03, 2010
Vi hälsar Wiktor Westerdahl välkommen till Fjärrvärmeprojekt Sverige AB. Wiktor kommer att förstärka vår projekteringssida
med start fr.o.m. den 14 juni 2010.

May 28, 2010
Sillihca Kvalificering

Vi kan med glädje meddela att Fjärrvärmeprojekt Sverige AB nu har uppnått kvalificering i Sellihca Kvalificeringssystem. Sellihca
Kvalificeringssystem används idag av ledande energibolag i Norge & Sverige. Många av energibolagens målsättning är att
använda Sellihca för att välja ut leverantörer vid de flesta upphandlingar. Certificate of Pre-Qualification

May 28, 2010
VÄRMEK i samarbetsavtal med Fjärrvärmeprojekt Sverige AB

VÄRMEK har slutit ett samarbetsavtal med Fjärrvärmeprojekt Sverige AB. Avtalet innebär att VÄRMEKs medlemmar enkelt genom förfrågan till VÄRMEK kan få offerter och konkurrenskraftiga priser på projektledning, byggledning, projektering och besiktningstjänster inom områdena fjärrvärme-, fjärrkyla-,
gas-distribution. Kontaktperson VÄRMEK: Christer Sjödell Telefon: 08-525 099 43 christer.sjodell@varmek.se

May 04, 2010
Halmstads Energi och Miljö AB har genomfört en samordnad upphandling inom affärsområdet Energi och Tjänster, avseende
tekniska konsulttjänster. Upphandlingen har genomförts enligt upphandlingsformen (LUFS) inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster. Upphandlingen avser affärsområdet Energi och Tjänster inom Halmstad Energi och Miljö AB.
Fjärrvärmeprojekt Sverige AB tilldelades uppdraget som omfattar följande konsultkategorier:
Kyla, processkyla Kyla, komfortkyla Kyla, livsmedelskyla Fjärrvärme distribution, utredare fjärrvärmebyggnation Fjärrvärme
distribution, upprättande av enklare bygghandlingar Fjärrvärme distribution, projektör fjärrvärmebyggnation

May 04, 2010
Norrenergi AB tecknar ramavtal med Fjärrvärmeprojekt Sverige AB

Solna och Sundbyberg stads kommunalägda energibolag Norrenergi AB har valt att teckna ramavtal med Fjärrvärmeprojekt
Sverige AB avseende konsulttjänster för distribution av fjärrvärme och fjärrkyla. Distributionsområdet för fjärrvärme
är Solna, Sundbyberg, Danderyd samt i begränsad omfattning även inom Ulvsunda, Mariehäll och Bromsten, Stockholm stad.
Distributionsområde för fjärrkyla är för närvarande Solna och Sundbyberg stad.

April 26, 2010
Fjärrkylan blir allt mer attraktiv i Stockholm. Den kräver dock relativt stora dimensioner och det är ofta svårt att hitta en bra
ledningssträcka i de ledningstäta gatustråken. Fem nya kundanslutningar av fjärrkyla ca 1km till bl.a Stadshuset i historisk och
arkeologiskt intressant miljö. Ett pilotprojekt där Fortum ska pröva ett nytt larmsystem och bygga utan prefabricerade rördetaljer.

April 26, 2010
Stockholms stad ska stärka Stockholm som evenemangsstad och bygger därför Stockholmsarenan i Globenområdet. Arenan
kan vara redo att invigas 2012. I samband med detta måste en mängd ledningar flyttas och nya anslutningar göras möjliga.
Vi har fått uppdraget att ansvara för fjärrvärme och fjärrkyla åt Fortum samt gas åt Stockholm Gas AB.

April 10, 2010
Nya Slussen

Ombyggnad, fjärrvärme och fjärrkyla. Trafikanläggningarna vid Slussen är efter mer än 70 års användning till större delen tekniskt
uttjänta och måste ersättas. Ny utformning är ej bestämd i dagsläget. Konstruktionen Slussen är en knutpunkt för fjärrvärme- och
gasledningar. Sammanlagt omfattar projektet ca 2 km ledningar DN200-DN600 som ska bytas ut och flyttas till nytt läge. Innan
Stockholm Stad kan påbörja rivningsarbetet måste befintliga ledningar flyttas och upprätthålla driften för viktiga
samhällsfunktioner. Fjärrvärme projekt sverige AB bistår med välplanerad projektledning, projektering och byggledning med
hänsyn till befintlig och framtida konstruktion, säkerhet och att undvika driftavbrott och provisorier.

 

Besöksadress: Warfvinges Väg 30 5tr, 112 51 Stockholm                                                                        

Telefon: + 46 8-410 811 00

E-post: info@fjarrvarmeprojekt.se                                                                                                                         

Copyright © 2018 Fjärrvärmeprojekt Sverige AB

All Rights Reserved