Vår strategi

Vår strategi

 

Framgången ligger även här i kundrelationen. Vår ekonomiska strategi gällande arvodet är att genom låga overheadkostnader kunna erbjuda våra tjänster till ett lägre pris än större konsultkoncerner.

 

  • Nära kundrelationer.
  • Fokus på projekten, både tekniskt och ekonomiskt.
  • Tillgänglig & snabb affärspartner med korta beslutsvägar.
  • Vi ska skilja oss från stora konsultkoncerner.
  • Utse kundansvariga med förankring hos våra kunder vilket ger en tydlig organisation i kundernas ögon.
  • ”Sluta arkivera projekt” utan skapa ett erfarenhetsarkiv, en kunskapsbank. På så sett bör vi slippa uppfinna hjulet inför varje nytt uppdrag.

Kontakt?

 

Vill du komma i kontakt med någon av oss som arbetar på Fjärrvärmeprojekt Sverige AB?

 

 

 

Besöksadress: Warfvinges Väg 30 5tr, 112 51 Stockholm                                                                        

Telefon: + 46 8-410 811 00

E-post: info@fjarrvarmeprojekt.se                                                                                                                         

Copyright © 2018 Fjärrvärmeprojekt Sverige AB

All Rights Reserved